Friday, February 22, 2013

Orang Yang Bersahabat Dengan Al-Quran Adalah Sahabat Malaikat..

Seperti yang saya janjikan sebagai sambungan kepada entry Faktor Luar Yang Mempengaruhi Hafalan Anak - Memilih  Kawan..

Orang yang bersahabat dengan Al-Quran itu juga adalah sahabat malaikat.. Subhanallah siapa tak mahu untuk bersahabat dengan malaikat yang mana jika dibaca dalam sirah merupakan sahabat kepada para Nabi, Rasul dan orang-orang soleh.. hinggakan dalam salah satu kuliah di surau tentang Isra' Mikraj, seorang ustaz pernah menyebut bahawa Rasulullah SAW ini dikurniakan 2 menteri di atas muka bumi iaitu  Abu Bakar r.a dan Umar r.a. serta 2 menteri di langit iaitu malaikat Jibril dan Mikail yang menjadi pengiring Baginda ketika peristiwa Isra' Mikraj.. Sesuatu yang jarang kita dengar ....

Satu-satunya cara untuk kita dekat dengan makhluk Allah SWT  yang sentiasa bertasbih kepadaNya adalah  dengan menjadi orang yang dekat dengan Al-Quran..

Dikatakan di dalam buku ini, ia adalah kemuliaan yang sangat besar bagi para pemikul (penghafal) Al-Quran Al-Karim serta bagi para pembacanya, kerana dia berada di lautan rahmat dan ketenangan, dan lebih mulia dari itu adalah Allah menyebut-nyebutnnya di hadapan para penduduk langit.

1. Dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Shahih daripada Abu Hurairah r.a bahawasanya

Rasululullah SAW bersabda yang bermaksud:-

" Tidak berkumpul suatu kaum di satu rumah dari rumah-rumah Allah membaca Kitabullah (Al-Quran) dan mereka saling mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka kedamaian, dan mereka akan diselimuti rahmat serta dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah menyebut-nyebut mereka dihadapan para makhluk yang ada di sisiNya."

2. Diriwayatkan oleh Al-Barra r.a. beliau berkata,

 "Seseorang membaca surah Al-Kahfi dan disisinya ada seekor kuda yang terikat dengan dua tali, maka tiba-tiba dia diliputi awan, lalu awan itu mengelilinginya dan mendekat kepadanya, hingga hal itu membuat kudanya lari. Di pagi harinya, lelaki tersebut mendatangi Nabi SAW untuk menceritakan apa yang berlaku, lalu Nabi SAW bersabda yang bermaksud:"

"Itu adalah kedamaian yang turun disebabkan Al-Quran." (H.R. Muslim)

3. Di dalam kitab Shahih Muslim juga, diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahawasanya ketika Usaid bin Hudhair sedang membaca Al-Quran pada malam hari di tempat penambatan kudanya, tiba-tiba kudanya melompat,  tetapi ia tetap meneruskan bacaannya, dan kemudian kejadian tersebut berulang lagi,  tetapi ia terus membaca, kemudian kuda itu melompat lagi, maka Usaid berkata, " Aku takut kalau kuda itu terpijak Yahya (anak Usaid), lantas aku pun menghampirinya, tetapi tiba-tiba aku mendapati seperti sebuah naungan berada di atas kepalaku,  dan di dalamnya ada seperti cahaya yang melambung ke udara hingga hilang dari penglihatanku. Oleh kerana itu pada pagi harinya, aku menemui Rasulullah SAW dan aku berkata

"Wahai Rasulullah, tatkala semalam aku sedang membaca Al-Quran di tempat penambatan kudaku, tiba-tiba kudaku melompat". Kemudian Rasulullah SAW bersabda,  " Bacalah wahai  Ibnu Hudhair",
Maka aku menjawab, "Iya, aku terus membaca, tetapi kemudian ia melompat lagi", kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Bacalah wahai Ibnu Hudhair".


Ibnu Hudhair  berkata, lantas aku cuba untuk melihatnya, dan Yahya yang pada saat itu sangat dekat dengan kuda itu, aku takut kalau nantinya dia terpijak, kemudian aku melihat sebuah naungan berada di atas kepalaku, dan didalamnya ada seperti cahaya yang melambung ke udara hingga hilang dari penglihatanku, maka bersabda Rasulullah SAW,

"Itulah malaikat yang sedang mendengar bacaanmu, kalau seandainya kau terus membacanya maka nescaya manusia pun akan dapat melihatnya dan mereka tidak akan terhalang dengan apapun."

No comments:

Post a Comment